Wspólne konta z:

CSSetti.pl

Logowanie:

Logowanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Rejestracja:

PaySafeCard Api

Gotowe sklepy z obsługą PaySafeCard Api GOSetti.pl

Jeśli nie jesteś programistą, prawdopodobnie poszukujesz gotowego systemu sklepu PaySafeCard do zastosowania na swojej stronie. Udostępni on kompletny zestaw funkcji potrzebnych do automatycznej sprzedaży usług. Systemom sklepów PaySafeCard poświęciliśmy osobny rozdział w jednym z naszych artykułów.

PaySafeCard Api GOSetti.pl V1

Przebieg transakcji:

Aktorzy transakcji:

 • Klient - osoba posiadająca kartę PaySafeCard, chcąca dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu
 • Sklep - Automatyczny system, przyjmujący dyspozycję transakcji od klienta i realizujący ją za pomocą GOSetti.pl
 • GOSetti.pl - Serwis GOSetti.pl
 • Użytkownik - Konto w GOSetti.pl, identyfikowane poprzez ID Użytkownika.
Sekwencja transakcji:
 1. Klient na stronie Sklepu wybiera realizację transakcji przy użyciu PaySafeCard
 2. Sklep przekazuje do GOSetti.pl dyspozycję rozpoczęcia transakcji (wywołanie /Api/PaySafeCardTransactionCreate.php)
 3. W odpowiedzi GOSetti.pl przekazuje do Sklepu informacje o transakcji, w tym adres na jaki należy przekierować Klienta
 4. Klient zostaje przekierowany przez sklep i dokonuje płatności
 5. Po zakończeniu płatności, z powodzeniem lub bez, GOSetti.pl wywołuje callback Sklepu (zobacz CallbackUrl)
 6. W przypadku powodzenia, wirtualny portfel Użytkownika zostaje doładowany
 7. W odpowiedzi sklep przekazuje informacje, w tym na jaki adres ma zostać odesłany Klient
 8. Klient zostaje odesłany na wskazany adres

https://gosetti.pl/Api/PaySafeCardTransactionCreate.php

Wywołanie https://gosetti.pl/Api/PaySafeCardTransactionCreate.php służy do utworzenia nowej transakcji przez Sklep.

Format zapytania (Sklep -> GOSetti.pl)

HTTP POST application/json

{
	"UserId": (int) ID Użytkownika GOSetti.pl, którego konto zostanie doładowane po pomyślnym zakończeniu transakcji.
	"ClientIp": (string) Adres IP Klienta. Sprawdzane przez PaySafeCard podczas ładowania ekranu transakcji.
	"Amount": (float) Kwota transakcji - kwota która zostanie pobrana z karty Klienta, w złotych polskich.
	"CallbackUrl": (string) Adres który zostanie wywołany przez GOSetti.pl po zakończeniu transakcji. Adres może zawierać dowolne parametry GET, służące jako kontener na parametry Sklepu. Adres jest niejawny dla użytkownika.
}

Format odpowiedzi (GOSetti.pl -> Sklep)

application/json

{
	"PaySafeCardTransactionId": (string) Identyfikator transakcji po stronie GOSetti.pl.
	"RedirectUrl": (string) Adres URL na jaki ma zostać przekierowany klient aby dokonać płatności.
}

CallbackUrl (na podstawie parametru z /Api/PaySafeCardTransactionCreate.php)

Wywołanie CallbackUrl przekazywane jest przez GOSetti.pl do Sklepu, kiedy informacje dotyczące statusu transakcji zostaną poznane.

Format zapytania (GOSetti.pl -> Sklep)

HTTP POST application/json

{
	"PaySafeCardTransactionId": (string) Identyfikator transakcji po stronie GOSetti.pl.
	"Finished": (boolean) Aktualny status transakcji. true oznacza, że transakcja została prawidłowo rozliczona, konto Klienta obciążone, a Użytkownika doładowane. GOSetti.pl może wielokrotnie wywoływać CallbackUrl - Sklep musi prawidłowo obsłużyć wielokrotne wywołania.
}

Format odpowiedzi (Sklep -> GOSetti.pl)

application/json

{
	"RedirectUrl": (string) Adres URL na jaki ma zostać przekierowany klient, aby powrócić do sklepu.
}