Wspólne konta z:

CSSetti.pl

Logowanie:

Logowanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Rejestracja:

API głosowania na serwery

Pobranie informacji o serwerze

Zapytanie umożliwia pobranie kluczowych informacji dotyczących głosowania na dany serwer w serwisie GOSetti.pl. Korzystając z tego zapytania programista ma możliwość między innymi:

  • Stworzenia licznika głosów bezpośrednio na własnej stronie.
  • Stworzenia dedykowanych grafik z dynamicznie zmieniającymi się danymi.
  • Zaznaczenia rankingu serwera na swojej stronie wraz z liczbą zwycięstw w poszczególnych kategoriach.
  • I wielu wielu innych.

POST https://gosetti.pl/Api/GosettiVotingCsgoServerGetData.php

Uwaga. Użytkownicy korzystający z powyższego zapytania zobowiązani są do cache'owania wyników po stronie serwera, z rozsądnym czasem (na poziomie co najmniej kilku minut). Zbyt wiele zapytań o dane serwerów poskutkuje automatycznym zablokowaniem ruchu z danego adresu, a w konsekwencji utratą połączenia pomiędzy stroną a GOSetti.pl

Format zapytania

application/json

{
	"CsgoServerId": (int) ID Serwera dla którego mają zostać pobrane dane. ID serwera dostępne jest w Panelu Użytkownika.
}

Format odpowiedzi

application/json

{
	"PositionGosetti": (int | null) Pozycja serwera w globalnym rankingu lub null, jeśli serwer jest nieklasyfikowany
	"PlaceCount_1": (int) Liczba zdobytych pierwszych miejsc
	"PlaceCount_2": (int) Liczba zdobytych drugich miejsc
	"PlaceCount_3": (int) Liczba zdobytych trzecich miejsc
	"PlaceCount_4": (int) Liczba zdobytych losowych miejsc
	"VotingTour": { (dotyczy obecnej tury głosowania)
		"Position": (int | null) Pozycja serwera w turze głosowania lub null jeśli serwer jest nieklasyfikowany
		"PointsTotal": (int) Liczba punktów zdobyta w obecnej turze głosowania
		"MethodVotes": { (dotyczy metody "Kliknij i głosuj")
			"VotesCountToday": (int) Liczba głosów oddanych dziś na ten serwer
		}
	}
}

Przykładowa funkcja w języku PHP do pobierania danych z serwera

/**
	Funkcja pobierające dane głosowania z portalu GOSetti.pl.
	Format wejścia i wyjścia opisany na stronie: https://gosetti.pl/dokumentacje_i_materialy/gosetti_glosowanie_na_serwery_api
*/
function GosettiVotingCsgoServerGetData($CsgoServerId)
{
	$RequestBody = json_encode([
		'CsgoServerId' => (int) $CsgoServerId
	]);

	$RequestHeaders = [
		'Content-Type' => 'application/json',
		'Accept' => 'application/json',
	];

	$RequestHeadersString = '';
	foreach($RequestHeaders as $Header => $Value)
		$RequestHeadersString .= $Header . ': ' . $Value . "\r\n";

	$ResponseBody = @file_get_contents(
		'https://gosetti.pl/Api/GosettiVotingCsgoServerGetData.php',
		false,
		stream_context_create(['http' => [
			'protocol_version' => '1.1',
			'method' => 'POST',
			'header' => $RequestHeadersString,
			'content' => $RequestBody,
		]])
	);

	return @json_decode($ResponseBody);
}